Beste (toekomstige) student,

Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor een opleiding bij Advance. De komende jaren neemt de behoefte aan gediplomeerde zorgverleners steeds meer toe. Dus een mooie kans om je loopbaan te gaan verrijken!

Hoe gaat het vanaf nu verder?

Binnen 5 werkdagen ontvang je van ons een mail met daarin het verzoek om een aantal documenten op te sturen zoals diploma’s en ID. Deze documenten hebben wij nodig om te beoordelen of je direct kunt beginnen met de opleiding of dat er een toelatingstoets nodig is.

Intakegesprek

Als de beoordeling en/of toelatingstoets toereikend is, dan nodigen wij je uit voor een intakegesprek en ontvang je direct alle benodigde informatie over de studie. Tijdens het intakegesprek vragen we verder over jouw motivatie en bespreken we of jouw beeld over de opleiding klopt met wat jouw ambities zijn. Daarnaast vinden we het als Advance belangrijk dat de studenten een juiste studiehouding hebben om de studie tot een goed einde te kunnen brengen. Er is uiteraard ook ruimte voor vragen vanuit jou als student.

Toelating opleiding

Als het intakegesprek goed is afgerond, ontvang je van ons een officiële bevestiging van jouw toelating tot de opleiding met daarbij het verzoek om de eerste betaling van de opleiding te voldoen.

Online leeromgeving

Advance werkt met een online leerportaal. Je ontvangt na jouw eerste betaling de inloggegevens van dit inlogportaal.

Wij wensen je veel plezier in dit traject!

Advance Zorgopleidingen